Les: Gedichten van Annie M.G. Schmidt

Draag een gedicht voor uit de bundel De lapjeskat

In deze les over de poëzie van Annie M.G. Schmidt maken leerlingen kennis met gedichten uit bundel De lapjeskat uit 1954. Na een gezamenlijke bespreking van één gedicht kiezen leerlingen zelf uit de bundel een gedicht dat ze vervolgens gaan analyseren en voordragen aan de klas.

VakNederlands
TijdvakTijdvak van televisie en computer
Doelgroepgroep 7 en 8
Tijdsduur2 klokuren
Groeperingsvormindividueel, twee- en viertallen

Leerdoelen  

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Beoordeling

De leerlingen geven elkaar feedback op de presentatie van de gedichten.

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer Annie M.G. Schmidt  
Vraag de leerlingen wie Annie M.G. Schmidt kent, bijvoorbeeld:

Activiteit 2: Lees één gedicht voor
Draag het gedicht De koning had geen zin voor uit De lapjeskat. Behandel de volgende aspecten in een klassikaal gesprek en noteer de belangrijkste uitkomsten in een bordschema (zie ook Achtergrondinformatie voor de docent):

Activiteit 3: Kies een gedicht (werkblad)
Leerlingen kiezen eerst individueel en daarna per viertal één gedicht uit de bundel De lapjeskat.

Activiteit 4: Oefen de voordracht van het gedicht (werkblad)
Oefen de voordracht van het gedicht in viertallen. Draag om de beurt het gedicht voor en bespreek samen hoe je het beste een gedicht kunt voordragen.

Activiteit 5: Presenteer het gedicht (werkblad)
Draag het gedicht voor aan je klas.

Bijlagen

Link naar de les

Download de complete les: 45_PO_Gedichten_van_AnnieSchmidt_SLO.pdf

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Terug

officiële versie