Les: Anne Frank

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Anne Frank centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie dit Joodse meisje was, waarom ze in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken en waarom ze wereldberoemd is geworden. De twee afleveringen die Het Klokhuis maakte over Anne Frank bieden een duidelijke en aansprekende introductie op het canonvenster Anne Frank en de Jodenvervolging.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van Wereldoorlogen
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 les uur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Anne Frank


Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad

 

Terug

officiële versie