Les: Aletta Jacobs

Vensterles vo

In deze les staat de vensterplaat over Aletta Jacobs centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie deze eerste vrouwelijke arts was, hoe ze op de universiteit terecht is gekomen, wat ze betekend heeft voor de Nederland en hoe het feminisme zich verder heeft ontwikkeld. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Aletta Jacobs biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze bekende Nederlandse arts en feministe.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van burgers en stoommachines
Doelgroeponderbouw vo
Tijdsduurminimaal 1 lesuur, afhankelijk van de gekozen opdrachten
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Aletta Jacobs VO

 

Leerdoelen

Kenmerkende aspecten

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

 

Terug

officiële versie