Aletta Jacobs 1854 - 1929

Mannen en vrouwen dezelfde rechten

Lees voor...

Vrouwen hebben niet altijd dezelfde rechten gehad als mannen. Zo moesten vrouwen vroeger zorgen voor het huishouden en voor de kinderen. Aletta Jacobs kwam hiertegen in opstand. Ze wilde meer rechten voor vrouwen. Mensen die opkomen voor de rechten van vrouwen heten feministen.

Arts

In 1871 mochten vrouwen niet naar de universiteit. Het was voor vrouwen verboden om daar lessen te volgen. Alleen mannen mochten naar de universiteit. Maar Aletta Jacobs wilde graag arts worden en daarvoor moest je eerst naar de universiteit.

Brief

Ze was 17 jaar toen ze een brief schreef aan minister-president Thorbecke. In de brief vroeg ze toestemming om les te krijgen aan de universiteit. Thorbecke vond het goed. Vanaf dat moment mochten ook andere vrouwen naar de universiteit.

Strijden

Aletta Jacobs bleef altijd strijden voor de rechten van vrouwen. Als arts gaf ze jonge vrouwen bijvoorbeeld voorbehoedmiddelen. Dat zijn middelen voor vrouwen om niet zwanger te raken.

Zitplekken

In die tijd werkten veel vrouwen in winkels. Als arts merkte Aletta Jacobs dat vrouwen pijn in hun lichaam kregen doordat zij zo lang moesten staan. Daarom zorgde Aletta Jacobs ervoor dat er in winkels zitplekken kwamen. Hierdoor hoefden de vrouwen niet meer urenlang te staan.

Kiesrecht

Aletta Jacobs zorgde samen met andere feministen ook voor kiesrecht van vrouwen. In 1919 kwam dit kiesrecht er. Door dit recht mogen vrouwen stemmen tijdens verkiezingen. Bij de verkiezingen in 1922 konden vrouwen in Nederland voor heteerst stemmen. Aletta Jacobs was toen 68 jaar.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie